divendres, 7 de novembre de 2008

CARTA 4 DE LES ESTRELLES DE COLORS

OLA FREDEFRIC, LLUNA, XIM I ROC:
COM ESTEIS?
ACESTA SEMANE EM APRES DUES LLETRES NOVES, SA O I SA E. JA SABEM FE TOTES SES VUCALS EM LLETRA LLIGADA. TANBE EM APRES DOS UFISIS NOUS, ES DE GUARDEBOSC I TRANSPORTISTA. JA SABEM FEDERIC, CE ES DE GUARDABOSC TU EL CUNEXES MOLT BE PERCA ES ES TEU UFISI. NOLTRUS EM APRES CE CUNSISTEX EN CUIDA ANIMALS I PLANTAS DES BOSC, MIRA CA AS BOSC ASTIGI NAT I CA NO I AJI INSENDIS. VAIM CE FAS MOLTA FEINA PERCE ES BOSC ASTIGI TOT BE.
TAMBE EM APRES SUFISI DE TRASPURTISTE, ECET ES UN SENYO CE VA EM CEMIO O FURGUNETA, PERO TAME POT NA EM EVIO, GLOBU, BISI I BARCU.
I EL CE FA ES DU COSES DUN LLOC A UN ALTRE. POT DU ARENA, ALIMENS , ANIMALS… EN ACEST UFISI TAMBE FAN MOLTA FEINA.
A CESTA SEMANA EM PUSA UNA BUSTIA A SA CLASE PER ESCRIURE CARTES E ES AMICS. EM TRIAT UN CARTER I ACESTA SETMANA ES NA NICOLE. DIVENDRES REPARTIRA SES CARTES.
AN CUNEGUT EN LLUC, ES M0LT PULIT.
LE PREGUNTE SOBRE ES COS NOLTRUS TRUBAM CE PER DINTRE TOTS SOM IGUALS. TENIM VENES, OSSOS, MUSCULS, CERVELLS, FETGE, BUDELLS, SANC, PULMONS I UNS TUPS PER ON PASE ES MENJA.

FREDERIC ESPERAM NUTISES TEBESPREST
ADEU I UNE BESADE DE SES ESTRELLES DE CULOS
ADEU I UNE BESADE DE TOTES SES ESTRELLES DE LA MA